Sfinansowano ze środków KW Konfederacja Wolność i Niepodległość

Czy chcesz mi pomóc?Super! Podaj dane do kontaktu

Formularz kontaktowy

Czy chcesz wesprzeć kampanię finansowo?

Wpłać na podany niżej numer konta

38 1020 1026 0000 1802 0395 5127
Tytuł przelewu: Darowizna. Mieszkam w Polsce i jestem polskim obywatelem. Wsparcie dla kandydata: Krzysztof Tuduj

Nazwa i adres odbiorcy: Konfederacja Wolność i Niepodległość, ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa

UWAGA!


Niedopuszczalne jest wykonywanie przelewu: z rachunku firmowego lub zagranicznego, poprzez internetowych pośredników płatności, przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.

W wyżej wymienionych przypadkach środki zostaną zwrócone lub przekazane na rzecz Skarbu Państwa. Łączna kwota wpłat od jednego darczyńcy w całym roku 2023 nie może przekraczać 52 350 złotych Partia zobowiązana jest do prowadzenia dostępnego online rejestru wpłat, do którego wpisany zostanie (z imienia i nazwiska, daty oraz kwoty wpłat) każdy Darczyńca, którego suma wpłat przekroczy 10 000 złotych. Dane Darczyńców wpłacających mniejsze kwoty nie będą publikowane w Internecie (chyba że Darczyńca sobie tego życzy).

Dzięki za Twoją pomoc!